Cursussen en vormingsmogelijkheden

Centra van Spiritualiteit

Op tien plaatsen in Nederland zijn er rondom karmelparochies en karmelkloosters centra van spiritualiteit. In deze centra is men bezinnend bezig vanuit de Karmelitaanse traditie. Het zijn oefenplaatsen voor stilte en gerechtigheid. Leden en belangstellenden van Karmelbeweging zijn daar –naast anderen– van harte welkom.

Heerlen
Boxmeer
Oss
Dordrecht
Nijmegen
Aalsmeer
Amstelveen
Deventer
Zenderen
Hengelo
Almelo
 

Adressen

Karmel Almelo

Rembrandtlaan 25, 7606 GH Almelo
tel. 0546-536410.

Karmelkring Boxmeer

Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer
tel. 0485-562156

Karmel Titus Brandsma

Palestinastraat 107, 6418 HC  Heerlen
tel. 045-5413437

 

Karmel St. Jozef /
Titus Brandsma Memorial

Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ  Nijmegen, tel. 024-3297030
contactpersoon: Hettie Berflo O.Carm.

Karmel Twente

Hertmerweg 46, 7625 RH  Zenderen
tel. 064-2659190

Voor het programma-aanbod van de centra van spiritualiteit zie: www.karmelcentra.nl

Kennismakingsdagen Karmel

Voor mensen die kennis willen maken met de Karmel organiseert het vormingshuis van de Karmel in Boxmeer tweemaal per jaar een kennismakingsdag. Voor deze kennismakingsdagen kunt u zich opgeven bij Minie Pasop of Ben Wolbers, Karmelklooster, Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer. Tel. 0485-562155 / 562151

Bezinningsweken Vormingshuis Boxmeer

Het programma van het vormingshuis biedt aan alle karmelieten en karme-lietessen, novicen, pre-novicen, leden van de Karmelbeweging en hen die zich met de Karmel verbonden weten, een mogelijkheid om zich de karmelitaanse spiritualiteit meer eigen te maken en om de bredere gemeenschap van de Karmel te leren kennen.
Voor het aanbod zie: www.karmel.nl

Titus Brandsma Instituut

Het Titus Brandsma Instituut werd opgericht om de wetenschappelijke activiteiten van Titus Brandsma met betrekking tot de studie van de spiritualiteit en de mystiek voort te zetten. Het instituut verzorgt opleidingen en cursussen. Zie www.titusbrandsmainstituut.nl