Boeken en publicaties

Wil je meer weten over wat ons boeit in de Karmel, dan attenderen we je op de volgende publicaties:

– KARMELBEWEGING, Een brochure voor mensen met interesse in karmelitaanse lekenspiritualiteit, maart 2007. Te bestellen via het formulier op de pagina: contact

– KEES WAAIJMAN, De mystieke ruimte van de Karmel.
Een uitleg van de Karmelregel,
Tweede herziene druk, Carmelitana, Gent 2004

– RUDOLF VAN DIJK EN GERRY VAN DER LOOP, Karmelregel, een cursusboek voor persoonlijk en gemeenschappelijk gebruik, Gent 2004

– MATH GEURTS, Komen laat Ik jullie in het land van de Karmel.

CONSTANT DÖLLE, De weg van Titus Brandsma.
Biografie van eenmartelaar 1881-1942,
Baarn Gent 2000

– OTGER STEGGINK, Aan de bron. Teresa van Avila: vrouw en mystica,
Kampen 1989

Voor meer literatuur zie: www.karmel.nlPandgang klooster Boxmeer | foto: Simone Weijs