Lid worden

Belangstellenden zijn welkom  op de bijeenkomsten van Karmelbeweging, landelijk en plaatselijk. In overleg met de regionale contactpersoon kunnen zij zich oriënteren op de diverse mogelijkheden om de Karmelitaanse (leken)spiritualiteit te leren kennen.

Lid worden van Karmelbeweging kunnen mensen als zij verlangen zich te verbinden met de Karmelitaanse (leken)spiritualiteit en deze in hun leven tot richtsnoer willen laten zijn. In samenspraak met een begeleider doorlopen zij een ingroeitraject, waarin wordt aangesloten bij wat iemand meebrengt aan levenservaring en religieuze bewogenheid. De basis wordt dan gelegd voor de inoefening in Karmelitaanse spiritualiteit en een contemplatieve levenshouding. Aandachtsterreinen daarbij zijn het persoonlijk levensverhaal, de Karmelregel, gemeenschap en persoonlijk gebed en schriftlezing.

Toelating als lid gebeurt in een zorgvuldige procedure. Nieuwe leden treden toe in een viering waarin ze worden opgenomen en bevestigd in de kring van Karmelbeweging. Zij spreken hun motivatie uit alsmede een lidmaatschapsbede, waarin de bereidheid wordt uitgesproken zich te voegen in de traditie van de Karmel.