Organisatie en structuur van Karmelbeweging

– Karmelbeweging is een private vereniging van kerkelijk recht, door de prior provinciaal in de Nederlandse Karmelprovincie opgenomen en in 1999 door de prior generaal van de Orde als zelfstandig ‘kapittel van de derde orde’ erkend.

– Karmelbeweging kent een horizontale, democratische structuur. Uit haar midden kiest Karmelbeweging elke drie jaar een stuurgroep, die bestaat uit vijf leden.

– Er zijn landelijke ontmoetingsdagen voor leden en belangstellenden. Verder zijn er regionale en lokale afdelingen.

– Elke regio kent een contactpersoon voor verdere kennismaking.
Zie hiervoor: service > informatie en adressen

– We kennen een ‘ingroeitraject’ voor mensen die lid willen worden. Zij worden dan begeleid door speciaal aangewezen leden binnen Karmelbeweging.