De regel van de Karmel

De Karmelregel biedt een model van religieus leven. Het is niet alleen een kloosterregel, geschikt voor karmelieten en karmelietessen. De Karmelregel inspireert ook gewone christenen om te leven uit het charisma van de Karmel: staan voor het Gelaat van de Almachtige. Ook leken voelen zich aangesproken door de contemplatieve levenshouding van Elia, ‘vader en leider’ en Maria, ‘moeder en zuster’ van de Karmel. De Karmelregel haakt aan bij het leven van alledag èn bij de religieuze ervaring van het leven zelf.

In de Mystieke Ruimte van de Karmel beschrijft Kees Waaijman het aldus: ‘Spiritueel gezien tekent zich in de Karmelregel een geestelijke weg af. De Regel is een spirituele architectuur: een geheel waarin de delen zo op elkaar betrokken zijn, dat ze samen een weg vormen die naar God voert, of liever: God de kans geeft ons te vinden. Deze weg begint bij de elementaire gegevens van het dagelijks leven, die worden ingeoefend om open te gaan voor Gods inwerking die geen einde kent’.
Kees Waaijman, De mystieke ruimte van de Karmel. Een uitleg van de Karmelregel.
Gent, Carmelitana, 20042, p. 17.

De tekst van de Karmelregel kunt u downloaden op de pagina: service > downloaden
Zie ook pagina:
vorming | studie > boeken | publicaties