De Familia Carmelitana

De Familia Carmelitana wordt gevormd door de vier geledingen binnen de Karmel:
– De ‘eerste orde’ ontstaan de in de 13e eeuw als eremietengemeenschap, die zich in Europa ontwikkeld heeft tot een ‘broederorde’. In Nederland bestaat de eerste Orde uit broeders en zusters.
Voor verdere informatie zie de website van de Karmel in Nederland: www.karmel.nl
– De ’tweede orde’: karmelietessen (monialen), onstaan in Geldern (Duitsland) in 1452.
– Geassocieerde leden: leggen professie af op de Karmelregel, maar binnen hun eigen levensstaat. Als leken verbinden zij zich individueel met de eerste of de tweede Orde.
– Karmelbeweging: een zelfstandige vereniging van leken binnen de Karmelorde.

Binnen de Familia Carmelitana zoeken de vier geledingen samen naar eigentijdse wegen om het erfgoed van de Karmel te beleven, te bewaren en door te geven.
In volle ontwikkeling is een nieuwe overlegstructuur waarin de vier geledingen van de Familia Carmelitana op basis van gelijkwaardigheid participeren.

Meer informatie over de Familia Carmelita kunt u downloaden op de pagina:
service > downloaden