Karmelbeweging: Wie zijn wij?


Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand zijn eigenheid - van God uit.

> Klik hier of op de afbeelding hieronder om de site te bezoeken.